Slide background Zpracováváme žádosti o dotace
Pro Středočeský kraj
Bližší informace Slider Image
Slide background O projekty se staráme Od přípravy žádosti Až po ukončení udržitelnosti Zjistit více
Slide background Kompletní administrativní servis Konzultace projektových záměrů Vytvoření žádosti o poskytnutí dotace Fáze fyzické realizace projektu Fáze povinné udržitelnosti projektu Slider Image
Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování komplexního administrativního servisu pro Středočeský kraj za účelem efektivního čerpání dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Platební portál Středočeského kraje

Ve spolupráci s krajským úřadem spouštíme pilotní provoz Platebního portálu Středočeského kraje. Tato služba nabízí obcím a organizacím jednoduchý způsob, jak umožnit veřejnosti on-line platbu nejen obecních poplatků. Občan pouze zvolí obec, vybere poplatek a zaplatí kartou nebo QR kódem, stejně jako by nakupoval v e-shopu. Projekt začíná pilotním provozem s omezeným množstvím obcí. Chcete-li vědět více koukněte na naše video nebo rovnou navštivte portál.

Navštívit portál

Oblasti dotačních činností

Dopravní infrastruktura

Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Krajským úřadem zajišťujeme tvorbu projektových žádostí a kompletní projektové řízení, až po udržitelnost. Zajištěním kompletní administrativní činností pomáháme s naplněním cíle Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na sít TEN-T. Naší činností podporujeme výstavby, rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Sociální služby

Spolupracujeme s příslušnými orgány Operačních programů a zajišťujeme kompletní servis k projektům zaměřeným na podporu komunitní péče, infrastruktury pro sociální služby, komunitní centra, sociální bydlení a sociální podniky. Díky této podpoře je možné dotovat výstavby a renovace budov či pořízení zdravotní techniky a přístrojů do zařízení pro zdravotnickou a sociální péči, která je cílena na zajištění lepší dostupnosti a kvality služeb svým klientům.

Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí pracujeme na žádostech, které jsou zacíleny na zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní, kvalitu ovzduší v lidských sídlech, zabývající se odpady a materiálovými toky, ekologické zátěže a rizika, ochranu a péči o přírodu a krajinu či úspory energií.

Vzdělávání

Pomáháme v realizaci projektů Středních škol Středočeského kraje, které mají zájem o rozšíření technických učeben a vybavení. Nabízíme poradenství a konzultace k projektům z oblasti vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celožitovní učení. Jsme schopni zanalyzovat dotační možnosti zaměřené na projekty pro SŠ a VOŠ či vzdělávání zaměstnanců.

Audity, analýzy a studie

  • Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
  • Cost-benefit analýzy (CBA)
  • Finanční plány
  • Rozpočet a finanční analýza projektu (včetně vyjádření uznatelnosti jednotlivých nákladů)
  • Časových harmonogramů
  • Analýza řízení rizik
  • Audity zadávání veřejných zakázek

Novinky

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení 2. čtvrtletí 2022

S blížícím se spuštěním operačních programů v období 2021 – 2027 se …

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení 1. čtvrtletí 2022

Během 1.čtvrtletí roku 2022 zpracovali projektoví manažeři RDK 11 projektových …

Dotační možnosti z IROP II v oblasti kultury

Dne 8. 11. 2021 se na krajském úřadě Středočeského kraje …

Stav registrovaných žádostí a stav proplácení ke dni 31. 12. 2021

K datu 31. 12. 2021 bylo pracovníky Regionální dotační kanceláře …

Dotační možnosti

Dotační možnosti zveřejňované Regionální stálou konferencí.

Seznam možností